Velkommen til Bjerndrup Lokalnet

I Aabenraa kommune har foreningen Bjerndrup Lokalnet etableret et trådløst netværk som dækker Bjerndrup og omegn. Nettet har siden begyndelsen af august 2012 leveret net med stor hastighed og kapacitet. Nettet er helt afgørende for borgerne i Bjerndrup, da telefonnettet og mobilt internet kun i ringe grad er en mulighed i Bjerndrup.

Generalforsamling

Bjerndrup Lokalnet afholder ordinær generalforsamling, mandag den 19. februar 2024 kl. 19:00, i Bjerndrup Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægter. Vedtægter kan ses her.

Forslag fra foreningens medlemmer skal være bestyrelsen i hænde, senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Foreningen er vært ved en bid brød og en øl/vand

Med venlig hilsen

Bjerndrup Lokalnet

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Projekt “Hurtigt internet til landdistrikterne i Aabenraa Kommune” gennemføres af Bjerndrup Lokalnet med støtte fra: Den Europæiske Union ved Den Europæiske fond for Udvikling af Landdistrikterne; Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter; LAG Aabenraa; Aabenraa Kommune