I Aabenraa kommune har foreningen Bjerndrup Lokalnet etableret et trådløst netværk som dækker Bjerndrup og omegn. Nettet har siden begyndelsen af august 2012 leveret net med stor hastighed og kapacitet. Nettet er helt afgørende for borgerne i Bjerndrup, da telefonnettet og mobilt internet kun i ringe grad er en mulighed i Bjerndrup.

Foreningen Bjerndrup Lokalnet vil lave en større udbygning af Bjerndrup Lokalnet. Formålet er at kunne levere hurtigt internet i de områder af Aabenraa Kommune, der i øjeblikket ikke har tilbud om hurtigt internet i form af fibernet. Vi søger LAG Aabenraa om tilskud til projektet, der i høj grad vil understøtte kommunens landdistrikt politik, og medvirke til at sætte både Aabenraa Kommune og LAG Aabenraa på landkortet. Adgang til hurtigt internet er en forudsætning for at der er attraktive forhold i landdistrikterne, både for erhvervslivet og bosætning.

I forbindelse med etablering af nettet i Bjerndrup har vi truffet adskillige erhvervsdrivende der dagligt måtte kæmpe med en meget dårlig internet forbindelse. Og vi er vidende om at der i mange af kommunens landdistrikter er tilsvarende udfordringer. Den udfordring kan vi løse med et trådløst sendenet, som dækker store dele af landdistrikterne og som uden problemer løbende kan udbygges.

Hvorfor trådløst net?

At grave fibernet ned koster rigtig mange penge. I Aabenraa har vi en betydelig udbredelse af fibernet, men en 100 % dækning med fibernet vil kræve meget store investeringer, som næppe bliver rentable. Og udbyderen af fibernet har ladet forstå at det varer mange år før der er etableret fiberforbindelse til alle områder i kommunen. Etablering af trådløst bredbånd vil kræve en langt mindre investering pr. kunde – selv i landdistrikterne. Udfordringen for udvidelsen af Bjerndrup Lokalnet er, at der er tale om små områder rundt i kommunen der skal forbindes.

Trådløse net har en langt større kapacitet end ADSL via telefonnettet. I øjeblikket leveres der i Bjerndrup Lokalnet 10/10 kbit/s med ubegrænset trafik. Pris og kvalitet taget i betragtning – er det trådløse net en meget stærk mulighed for landområderne. I landområder giver det særlig god mening at etablere net trådløst på grund af de store afstande og få beboere. Man får rigtig meget net for hver krone der investeres.