Generalforsamling

Bjerndrup Lokalnet afholder ordinær generalforsamling, mandag den 19. februar 2024 kl. 19:00, i Bjerndrup Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægter.

Vedtægter kan ses på: www.bjerndruplokalnet.dk.

Forslag fra foreningens medlemmer, skal være bestyrelsen i

hænde, senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Foreningen er vært ved en bid brød og en øl/vand.

Med venlig hilsen

Bjerndrup Lokalnet